• Image Alt
با نصب و راه‌اندازی یكی از جدیدترین و مجهزترین سیستم‌های نرم‌افزاری مدیریت درمانگاه در امور پذیرش و بایگانی پرونده‌های بیماران، از این پس ضمن ثبت مشخصات و پرونده‌های پزشكی كلیه‌ی بیماران در بخشهای مختلف، امكانات وسیعی در زمینه‌ی اطلاع‌رسانی سابقه‌ی پزشكی مراجعین به پزشكان و بیماران میسر گردید.

با نصب و راه‌اندازی یكی از جدیدترین و مجهزترین سیستم‌های نرم‌افزاری مدیریت درمانگاه در امور پذیرش و بایگانی پرونده‌های بیماران، از این پس ضمن ثبت مشخصات و پرونده‌های پزشكی كلیه‌ی بیماران در بخشهای مختلف، امكانات وسیعی در زمینه‌ی اطلاع‌رسانی سابقه‌ی پزشكی مراجعین به پزشكان و بیماران میسر گردید.

مراجعه کنندگان عزیزی که تاکنون موفق به دریافت بارکد نشده اند با اولین مراجعه به درمانگاه، یک شماره بارکد به ایشان تخصیص داده شده و در مراجعه های بعدی می توانند به آسانی و در سریع ترین زمان از خدمات درمانگاه استفاده نمایند

مطالب تصادفی

سامانه نوبت دهی اینترنتی

طرح رایگان امانت لوازم پزشکی

قلب بیماران نیازمند به امید یاری شما می تپد

شماره حساب بانک سامان